Project Description

LUTS (urinvägsbesvär eller kissproblem)

Vi vill gärna informera våra vattenkastningsbesvärs patienter om vilka möjligheter som finns för behandling av ett vanligt och ”påträngande” bekymmer i dubbel bemärkelse. Vi inleder med en kort beskrivning av LUTS och diskuterar sedan vägen fram mot symtomlindring (ofta lika med mediciner) och slutligen mer definitiva botemedel (olika mer kirurgiska alternativ).

UTREDNING

Att använda ett frågeformulär med standardiserade och validerade frågor är det enklaste och kanske bästa sättet att objektivisera subjektivt upplevda problem med vattenkastningen. I Sverige används av tradition det även internationellt vanligaste frågeformuläret, det sk IPSS (International Prostata Symptom Score). Enligt detta formulär är 1-7 = ”milda” (icke behandlingskrävande) symtom, 8-19 = ”måttliga” (individanpassat behandlingskrävande) symtom och >20poäng ”kraftiga” eller ”svåra” (ofta behandlingskrävande) symtom. Formuläret finns bifogat som referens.

Ytterligare en viktig parameter vi fäster stor vikt vid vid våra LUTS-bedömningar är den s.k. resterade urinen (”resturinen”) som blir kvar i urinblåsan efter en blåstömning. Resturinvolymer mellan 100-200ml indikerar för oss ett mer objektivt, och ibland (volymer över 300ml) obligat, behandlingsbehov o/e avlastningsbehov.

I vår utredning ingår även att utesluta en förhöjd cancerrisk i prostata och urinblåsa, med bl a laboratorieprover, TRUL (Ultraljud av prostata) och cystoskopi av urinrör och urinblåsa.

Svävar vi trots ovanstående noggranna utredning av vattenkastningsbesvären i ovisshet om graden av obstruktivitet i urinflödet, utförs vid vår klinik även en funktionell, sk urodynamisk, tryck/flödes utredning.

Därefter följer en behandlingsrekommendation där vi i princip står mellan 2 val: Farmakologisk (medicinsk) behandling, eller ett sk avflödesbefrämjande kirurgiskt ingrepp.

Behandling:

I en SBU rapport från 2011 har man konstaterat att kirurgisk operation för avflödeshinder i prostata kan förbättra IPSS med 21poäng (i genomsnitt 17poäng). Läkemedel och naturmedel kan bara förbättra IPSS med 7 poäng, i de flesta fall.

Farmakologiska preparat som kan prövas var för sig eller i kombination innefattar bl a: Alfuzosin, Tamicten, Finasterid, Betmiga eller Vesicare/Toviaz. De förstnämnda preparaten påverkar flödet genom prostata och de sistnämnda påverkar blåsans sammandragningskraft.

Farmakologisk (medicinsk) behandling av LUTS fungerar vanligen bra under en viss tid, men vattenkastningsförmågan försämras ofta därefter, för att dessvärre ofta åter hamna på en för våra patienter oacceptabel nivå, subjektivt, objektivt eller både och. Detta fastställs vanligen i planerade uppföljningar, alternativt att våra patienter själv hör av sig till oss efter en tid med medicinering, ibland redan efter något år, ibland efter flera år. Vissa av medicinerna har också för patienten oacceptabla biverkningar, som gör att andra principialle behandlingsalternativ bör prövas.

Det idag vanligaste avflödesbefrämjande kirurgiska ingreppet är en sk TUR-P operation, med eller utan kompletterande blåshalsincision (ofta beroende av prostatastorlek). Prostatastorleken avgör också hur komplicerat TUR-P operationen blir. Prostatastorlekar mindre än 40ml erbjuder sällan eller aldrig några vare sig per-operativa eller post-operativa komplikationer, och i vår erfarenhet kan de flesta av dessa patienter med fördel opereras i dagkirurgi (operation och hemgång samma dag).

Internationellt rör sig fältet idag mer och mer mot användning av medicinska lasrar, som medger en anatomiskt mer exakt disektion, så att risken för återväxt av de åldersrelaterade adenomen i stort sett elimineras helt. Operationen blir med kirurgisk terminologi helt enkelt radikal, och risken att operationen behöver göras om i framtiden kan i stort sett elimineras.

Har prostatastorleken någon betydelse?

Prostatastorlekar över 50ml är ofta mer komplicerade, och kräver ofta några timmar längre, ibland inneliggande, blödningsobservation. Detta betyder med andra ord tillgång till övernattning. Anledningen till att gränsen går just där är att man av steriska skäl som operatör, får ett större och mer oregelbundent operationsfält, som dessutom tenderar att ”falla in” över operationsinstrumenten, och i kombination med peroperativ blödning gör att optimal kontroll av operationsfältet blir tekniskt svårare. Riktigt stora prostator (över 80-100ml storlek), opereras av samma skäl bäst och säkrast med laserteknik, antingen en form av laser-evaporisation (”smältning” – ffa om patienten står på starka blodförtunnande mediciner som inte kan sättas ut under operationen) eller hellre; s.k. laser-enukleering, som är en radikal bortoperation av hela adenomzonen (den åldersrelaterade tillväxtzonen, inne i prostata, innanför kapseln/skalet). Laser-enukleering kan närmast beskrivas som en försiktig skalning av en mandarin, så att fruktköttet lyfts ut ur mandarinen, inifrån urinröret, utan att skada skalet. Adenomet (”fruktköttet”) puttas därefter in i urinblåsan, och en s.k. morcerator finfördelar det och hela materialet kan enkelt samlas upp i en sil och skickas för histologisk analys, pro-forma.

Vi har tidigare erbjudit traditionella bipolära TURis-P operationer av ffa prostatastorlekar <40ml i operatörsanlagd sk regional ledningsanestesi eller nerv-plexus-blockad. Våra resultat är för 110 patienter redovisade på svensk urologis årsmöte i Västerås 2019. 93% av våra patienter var så nöjda att de kunde rekommendera ingreppet hos oss till en vän. F.o.m 2020 erbjuder vi även laser-operationer av i stort sett alla prostator, med ett förväntat ännu bättre resultat. Vår klinik kommer alltid att sträva mot perfektion i våra resultat.

Alla UroCares transuretrala och penila operationer utförs till självkostnadspris, efter att vi självklart även efter komplett utredning, remitterat alla våra patienter till närliggande sjukhus, inom den allmänna sjukförsäkringen.

Vad händer när du bestämt dig för en prostata resektions operation?

1. Alla våra patienter som planerats för TUR-P operation erbjuds alltid först en remiss till närmaste sjukhus med kapacitet att utföra prostataresektion på sina operationsavdelningar, vanligen GHP Löwenströmska sjukhuset eller Södertälje sjukhus (STS), till enkel patientavgift.

2. Om någon av våra tidigare LUTS-utredningspatienter blir antingen nekad operation av olika skäl, eller stående i en subjektivt upplevt alltför lång operationskö, (eller om man av annan anledning uttalat önskar stå kvar som vår patient) erbjuds ovanstående operation hos oss på UroCare i Tumba – till självkostnadspris;

Prostatastorlek, endast tredjelobsresektion i blockad-anestesi 18000kr

Prostatastorlek <40ml i ryggbedövning eller narkos 28 000 kr

Prostatastorlek>50ml i ryggbedövning eller narkos 48000 kr

Alla operationer är vid behov inklusive postoperativ efter-vård upp till 1 dygn, och inklusive övernattning hos oss, om så av olika skäl skulle behövas.

Om Ni fortfarande har några frågor eller synpunkter i ovanstående ärende är Ni alltid välkomna att maila frågorna till info@urocare.se, så svarar vi inom 3 arbetsdagar. Önskas kompletterande mottagningsbesök för ytterligare genomgång inör en eventuell prostatresektions operation, så är det bara att ange det i mailet, så ordnar vi med det och återkommer med ny kallelse

ÖPPETTIDER

Vardagar 08:00 – 17:00
Lördag Stängt
Söndag Stängt

HITTA HIT

Kontakta oss

OM UROCARE

Urocare grundades av Henrik Zetterquist, Dr. i medicinsk vetenskap och med mångårig kirurgisk erfarenhet från Universitetssjukhus i Sverige, Norge och Danmark. Urocare byggdes i befintliga sjukhuslokaler i Tumba. Detta innebär tillgång till professionella möjligheter till operationsavdelning och övernattning.
Våra urologiska utredningar, behandlingar och operationer håller därför universitetssjukhusnivå.

VÅRA TJÄNSTER

Cystoskopi

Blod i urin eller urinvägsbesvär av trängingstyp är två problem som ofta motiverar en fiberoptisk undersökning av urinblåsan, så kallad cystoskopi. Väntetider till cystoskopiska undersökningar är alltid korta hos oss.

Läs mer

Biopsier

Prostatacancerutredningar är mångfacetterade. Ibland söker patienter med besvär från den urologiska sfären, menlika ofta är det en mer eller mindre befogad oro över en cancersjukdom som drabbar förhållandevis många män.

LÄS MER

Urologiska ingrepp

Vi opererar många av de vanligaste urologiska godartade åkommorna såsom sterilisering, cirkumcision, vattenbråck, vätskeansalingar i bitestiklarna, avflödesbefrämjande kirurgi av urinrör, blåshals och prostata.

LÄS MER

Peyronies

Är en typ av inflammatoriskt betingad överdriven ärrbildning som drabbar vissa personer. Orsaken brukar beskrivas som ”okänd”, men påfallande ofta finns en “stukning” av organet med i sjukhistorien. Tillståndet brukar inledas med värk.

LÄS MER

Prostatit

Kronisk prostatit är ett mycket vanligt obehag i den manliga befolkningen. Symtomen är värk och ibland direkta smärtor i perineum, ljumskar, ländryggen och pungen. Ibland är sättet att kissa på förändrat.

LÄS MER

LUTS

Tidigare kallades sådana besvär hos män ofta ”prostatism”, men detta begrepp har nästan helt förvunnit ur det urologiska vokabuläret, dels eftersom urinblåsan är det organ som oftast gör sig gällande, ibland pga prostatasjukdom.

LÄS MER

UROTERAPI

En uroterapeut är vidareutbildad inom urologi och arbetar med kartlägga och behandla symptom från urinvägarna både med avancerad teknik som urodynamik och enklare åtgärder som råd och tips för ändrade vanor för en bättre vardag.

LÄS MER

URODYNAMIK

En uroterapeut är vidareutbildat inom urologi och arbetar med kartlägga och behandla symptom från urinvägarna både med avancerad teknik som urodynamik och enklare åtgärder som råd och tips för ändrade vanor för en bättre vardag.

LÄS MER

EREKTIL DYSFUNKTION

Impotens eller erektil dysfunktion, drabbar de flesta män i perioder någon gång under livet. Hos yngre män är orsaken nästan alltid av psykogen/neurogen natur. Riskfaktorer är de samma som för hjärtkärlsjukdom.

LÄS MER

KONTAKTA OSS

Telefon; 070 550 1163

Mail; info@urocare.se

1177.se

ANTAL PATIENTBESÖK PER MÅNAD

c:a 200 st

ANTAL OPERATIONER TOTALT

5 346 st

UPPTAGNINGSOMRÅDE

Hela Sverige